Matthias Horx Speech Unternehmertag 2015 - Atcontact.de VideoTube


Matthias Horx Speech Unternehmertag 2015 4 years ago

7, 994 Views

31 Likes  0 Deslikes

Matthias Horx - Future Markets. Future Business.
www.unternehmertag.org" />

Unternehmertag 2015 - "Jetzt geht´s los!?" ("Let´s get startet?!")
Matthias Horx - Future Markets. Future Business.
www.unternehmertag.org

Kommentare

Ähnliche Videos