Monster Truck Car Wash - Auto Myjnia - Atcontact.de VideoTube


Monster Truck Car Wash - Auto Myjnia 4 years ago

10, 958, 350 Views

6, 706 Likes  3, 755 Deslikes

Monster Truck Car Wash - Wielka Ciężarówka i Auto Myjnia

Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

Facebook https://www.facebook.com/Bazylland

Bazylland http://bazylland.pl

See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

Kommentare