[Phụ đề] - Truyền hình trực tiếp từ hang Sơn Đoòng - ABC News - Atcontact.de VideoTube


[Phụ đề] - Truyền hình trực tiếp từ hang Sơn Đoòng - ABC News 4 years ago

171, 656 Views

758 Likes  28 Deslikes

Video trực tiếp từ hang Sơn Đoòng trong chương trình Good Morning của đài ABC (Mỹ).

Kommentare

Ähnliche Videos