A lejohet një femër shqiptare të martohet me një ashkali ? Dr.Shefqet Krasniqi


Ndalohet rreptësisht ri-ngarkimi apo çdo ndërhyrje në videot e Hoxhës Dr. Shefqet Krasniqi, qoftë shkëputje, montim a përpunim i caktuar, pa lejen paraprake të stafit përgjegjës.
Kommentare ausgeschaltet