Aave triển khai stablecoin GHO lên Ethereum

85 Aufrufe
Published
Giao thức cho vay Aave vừa gia nhập thị trường stablecoin phi tập trung khi ra mắt GHO trên Ethereum mainnet.
Đầu tuần này (11/7), tổ chức quản trị phi tập trung của Aave đã tiến hành bỏ phiếu thông qua quyết định ra mắt GHO stablecoin. Trước đó, GHO đã được thử nghiệm trên Goerli vào tháng 2 và sẽ được đưa đến cho người dùng trong phiên bản 3 Aave trên Ethereum.
......................................................................................................................
link đăng ký tài khoản sàn binance:
https://accounts.binance.com/vi/register?ref=W77RLMDK
linhk đắng ký tài khoản sàn Coinex:
https://www.coinex.com/register?refer_code=ch2u5
link đăng ký tài khoản sàn BingX
https://bingx.com/invite/6K9OSP
Kategorien
ethereum Kryptowährung
Kommentare deaktiviert.