Sáng Tác Mới - Hương Sắc Miền Tây - Đức Tín

59 Aufrufe
Published
Hương Sắc Miền Tây là một Sáng Tác mới của Đức Tín, được tác giả hát Demo & dùng 1 số hình ảnh có xẵng trên Youtube để thể hiện lên một phần nội dung bài hát.
Kategorien
Corona Virus aktuelle Videos Gesundheits Tipps
Kommentare deaktiviert.